အောင်စကြာဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲပညာရှင်များ လူမှုကူညီမှုအသင်း သင်တန်းဆင်းပွဲ

အောင်စကြာဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲပညာရှင်များ လူမှုကူညီမှုအသင်း သင်တန်းဆင်းပွဲ

Posted by: HOTEL HTEIN THAR TAUNGGYI
Category: News

HOTEL HTEIN THAR TAUNGGYI
Hotel Htein Thar is strategically located the entrance of Taunggyi, Bogyoke Aung San Main Road, near the Historic Sao San Htun Hospital . Rooms are quite spacious , reasonable price ,delicious buffet breakfast and better relaxation place for every one.